Fotografija internacionalnih specijaliteta

Kreativni konkurs pod nazivom „Častimo te ručkom” (u daljem tekstu „Konkurs“), organizuje PLOTUN D.O.O. Obilićeva 33, 37000 Kruševac, Srbija, u čijem je vlasništvu brend Donesi je od sada Glovo Srbija, a sprovešće se po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila”). Konkurs počinje 6.08. 2020. godine, u 15.00 h, i završava se 10.08.2020. godine, u 12:00 h, po srednjoevropskom vremenu.  Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, Republike Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. „Častimo te ručkom” je poklon literarni konkurs, koji će biti organizovan na Instagram platformi, u okviru kog učesnici na što kreativniji način odgovoraju na zadatu temu. 

Uslovi učešća na Konkursu

Da bi učesnici ostvarili pravo učešća na literarnom konkursu „Častimo te ručkom”, potrebno je da: 

1. Prihvate Opšte uslove konkursa koji se nalaze na blog.donesi.com/castimo-te-ruckom

2. Zaprate Instagram profil @donesigram 

3. Napišu komentar na zadatu temu (“Opiši specijalitet na koji te podseća ovo leto”) u zadatom vremenskom roku, uz označavanje drugog korisnika Instagrama u formi Instagram “tag”-a. Smatra se da su korisnici slanjem komentara prihvatili Opšte uslove konkursa. 

Kriterijum za ocenjivanje poslatih komentara je ocenjivanje na osnovu kreativnosti. Komisija koju će činiti predstavnici PLOTUN D.O.O. odabraće tri pobednika Konkursa i dodeliće im poklon promo kod (kod za popust na narudžbinu na Donesi je od sada Glovo Srbija aplikaciji i sajtu) na osnovu kreativnosti i prema unapred navedenim kriterijumima. 

Vrednost promo koda je 1500 RSD, ukoliko je pobednik iz Republike Srbije tj. 12 EUR ukoliko je iz Republike Crne Gore tj. 25 KM ukoliko je iz Federacije BiH.

Pobednici će biti proglašeni najkasnije 15 dana nakon završetka Konkursa. 

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Opšte odredbe i uslovi konkursa „Častimo te ručkom”:

1. Na Konkursu mogu da učestvuju svi građani koji borave na teritoriji Republike Srbije, Republike Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. 

2. Za napisane komentare, kao i za označavanje trećih lica u komentarima, odgovoran je isključivo učesnik. 

3. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Opšte odredbe i uslove Konkursa, biće

diskvalifikovan.

4. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike u sledećim slučajevima:

– ukoliko registrovane prijave/aplikacije nisu u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije, Opštim odredbama i uslovima Konkursa;

– ukoliko napisani komentari uključuju sadržaje sa namerom da trećem licu nanesu štetu;

– ukoliko napisani komentari uključuju sadržaje koji na bilo koji način vređaju ili ugrožavaju građanska prava krajnjih korisnika; 

– Ukoliko korisnik postavlja komentare koji nisu u vezi sa temom konkursa;

5. Individualni učesnik može da učestvuje na Konkursu prosleđujući više komentara, ali svaki komentar mora biti zasebno prijavljen na konkurs.

6. Komisija zadržava diskreciono pravo ocene prilikom izbora komentara koji će biti nagrađeni. Ni učesnici, niti bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituje odluke Komisije. Odluke Komisije su konačne. 

7. Sa autorima najkreativnijih komentara kontaktiraće se putem internet platforme Instagram, gde će sa zvaničnog Donesi je od sada Glovo Srbija profila biti ostavljen komentar da je baš njihov komentar najkreativniji. Učesnici konkursa pristaju na to da ih Donesi je od sada Glovo Srbija/PLOTUN D.O.O. kontaktira slanjem poruke u prijemno sanduče (inbox) povodom učešća na konkursu.

8. U svim fazama konkursnog postupka, organizator je dužan da se pridržava Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

9. Učesnik je učestvovanjem na konkursu prihvatio da njegov komentar može biti iskorišćen u okviru objava na profilima društvenih mreža brenda Donesi je od sada Glovo Srbija (Facebook, Instagram, YouTube), bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku za korišćenje tog sadržaja. Korišćenje komentara, u smislu prethodnih odredaba, uključuje, ali se ne ograničava na: beleženje i umnožavanje komentara, interaktivno činjenje komentara dostupnim javnosti, prilagođavanje, javno saopštavanje komentara sa nosača slike, zvuka i teksta, kao i druga imovinska autorska prava, odnosno prava intelektualne svojine u smislu sadašnjih propisa Republike Srbije ili onih važećih u budućnosti, odnosno druge načine ekonomskog iskorišćavanja, bez predmetnog, prostornog i vremenskog ograničavanja i bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku od strane kompanije PLOTUN D.O.O. tokom perioda korišćenja komentara, u bilo koje svrhe. 

10. Organizator zadržava pravo izmene i dopune Opštih odredaba i uslova tokom celog trajanja Konkursa. U slučaju izmene i dopune tih Opštih odredaba i uslova, Organizator će nove Opšte odredbe i uslove objaviti na internet sajtu blog.donesi.com, a tako izmenjene, odnosno dopunjene Opšte odredbe i uslovi biće obavezujuće za Učesnika od trenutka objavljivanja. 

11. Učesnik je saglasan da njegovo ime, pseudonim ili znak ne budu naznačeni, odnosno navedeni, prilikom svakog javnog saopštavanja komentara.

12. Pobednici konkursa su saglasni da će po proglašenju dati svoje lične podatke koji mogu da se objave na internet kanalima, i u skladu sa čl. 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti daje svoj punovažni pristanak za obradu tih podataka, pošto je obavešten o obradi.

Donesi.com / PLOTUN D.O.O

%d bloggers like this: